НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Директива Ради 98/83/EC. UKR : RUS

Ми працюємо!
Радіоактивність води : Ми встановлюємо її відповідність вимогам:

- Директива Ради 98/83/EC (понад 10 років). Для цього у воді ми досліджуємо вміст тритію та дозоформуючих радіонуклідів, розраховуємо дозу опромінення за рахунок споживання питної води. : Директива Ради 98/83/EC "Про якість води, призначеної для споживання людиною" : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/994_963

- НРБУ-97 п.8.6.4 (починаючи з 1998 р.) Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) - Законодавство ... ( https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97 ) Відповідні нормативи та показники

- ДСАНПіН 2.2.4-171-10 (починаючи з 2010 р.) Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання ...( https://zakon.rada.gov.ua/go/z0452-10 ) Відповідні нормативи та показники

Ми використовуємо сучасні методи вимірювань на основі рідинно-сцинтиляційного лічення приведені в збірці: Методи визначення радіоактивності води та інші: 1 , Наказ МОЗ України від 02.03.2024 № 357 "Про затвердження Методичних рекомендацій "Визначення питомої активності тритію в пробах води"...
Директива Ради 98/83/EC. Радіоактивність води. Виконання вимог Директиви Ради 98/83/EC розповсюджується на підприємства України, які виходять на продуктовий ринок Європи.

!!! ВАЖЛИВО !!!
Для простеження спадковості Директиви Ради 98/83/ЄС термін дії якої закінчився 13 січня 2023 року наводим положення Директива Євратом 2013/51 та Директива ЄС 2020/2184.

Із Директиви Євратом 2013/51 (преамбула):
(3) Директива Ради 98/83/ЄС (3) встановлює індикаторні параметри, що стосуються радіоактивних речовин, у Додатку I, Частина C та відповідні положення про моніторинг у Додатку II до нього. Однак, ці параметри підпадають під дію основних стандартів, визначених у статті 30 Договору Євратома.
(4) Тому вимоги до моніторингу рівнів радіоактивних речовин у воді, призначеній для споживання людиною, повинні бути прийняті у спеціальному законодавстві, що забезпечує однаковість, узгодженість та повноту законодавства щодо радіаційного захисту відповідно до Договору про Євратом.
(5) Оскільки Співтовариство компетентно приймає основні стандарти безпеки для захисту здоров'я працівників та населення від небезпек, що виникають внаслідок впливу іонізуючих випромінювань, положення цієї Директиви замінюють вимоги Директиви 98/83/EC щодо вимог щодо охорони здоров'я населення щодо радіоактивних речовин, що містяться у воді, призначеній для споживання людиною.

ANNEX I. PARAMETRIC VALUES FOR RADON, TRITIUM AND ID OF WATER INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION
Parameter Parametric value Unit Note
Rn-222 100 Bq/L Note 1
Tritium 100 Bq/L Note 2
ID 0.1 uSv  


Із Директиви 2020/2184 ЄС:
(52) Директива 2013/51/Євратом встановлює конкретні механізми моніторингу радіоактивних речовин у воді, призначеній для споживання людиною. Тому в цій директиві не повинні встановлюватись параметричні значення радіоактивності.
При оформленні результатів ми будемо вказувати .. дослідження води відповідно до вимог Директиви Євратом 2013/51 (п. 52 Директиви 2020/2184 (ЄС))

Наша адреса: ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
02094, вул. Попудренка 50, Київ, УКРАЇНА.
Відповідальна особа – Бузинний Михайло Георгійович
тел. +380 44 513-70-74
E-mail: radmonitoring@ukr.net

На час воєнного стану телефонуйте: +380974528713


Intercomparison tests. Порівняльні тести. Нещодавно:

Jobbagy V.,Hult M. Performance evaluation report of the REM 2018 radon-in-water proficiency test. European Commission, Geel, 2019, JRC116812 Lab code #27
Jobbagy, V., Dupuis, E., Emteborg, H. and Hult, M., REM 2019 proficiency test on gross alpha/beta activity concentration in drinking water, EUR 30822 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-41388-2, doi:10.2760/069173, JRC121498 Lab code #17537

Both on JRC repository:
REM 2018. Radon in water
REM 2019. Gross alpha/beta activity concentration in drinking water

Intercomparison tests. Water Radioactivity measurement
Дослідження води ¦ Water RU ¦ Water Testing ¦ Радіонукліди ¦ Радій ¦ Радон ¦ Радон US_RU¦ Уран ¦ Quantulus ¦ Tritium ¦ Комбінована система очистки води ??? Ви його видалили. !!!